KATEGORİLER
Ana Sayfa
Ordu Hakkında
Mesudiye Tarihçesi
Yavşan Köyü
Kurucu Üyelerimiz
Eski Yönetim Kurulları
Yeni Yönetim
Yeni Üyelerimiz
Üyeler Listesi
Yavşan Spor
İletişim
Videolar
ONLİNE İŞLEMLER
T.C.Kimlik Numarası Sorg.
Vergi Kimlik Numarası
Sigortalı Hizmet Dökümü
Emeklilik Tarihi
Emeklilik Kaydı Sorgulama
Araç Sorgulama
Ceza Puanı Sorgulama
Bağ Kur
Kazazede Sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı
ANKET
Yönetim Kurulunu Başarılı Buluyormusunuz?
  Evet başarılı buluyorum
  Hayır başarılı bulmuyorum
  iyi ama daha iyi olmalı
MESUDİYE TARİHÇESİ

Anadolu tarihinin her döneminde varlığını devam ettirmiş olan Mesudiye, Doğu Karadeniz sıradağlarının orta bölümünün, güney eteklerinde "kuru ormanlar ve ağaçlı stepler şeridi" içinde Melet Irmağı\'nın yukarı havzaları üzerinde kurulmuştur.

Karadeniz\'i (Ordu yöresi), Melet Vadisi boyunca uzanan yol arayıcılığı ile Kelkit havzasına bağlar. Böylece İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz\'i birbirine bağlayan önemli kavşak noktasında yer alır. Ordu sahillerinden Kelkit boylarına kadar (kuş uçuşu) ancak 80 km. olduğu dikkate alınırsa,aynı organa göre 60 km.lik bir yakınlıkla Ordu\'ya bağlı olan Mesudiye\'nin bölgede oynamış olduğu rol daha iyi anlaşılır olsa gerek.

Mesudiye: Hititler (M.Ö. 2 bin), Miletliler (Miletoslular), Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma Bizans İmp. Danişmentoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti, Hacı Emiroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliklerinden, Cumhuriyet Türkiye\'sine kadar varlığını sürdürebilmiştir.

Mesudiye adının MİLETİOS\'tan geldiği sanılmaktadır. İlkçağda Ege kıyılarında İyonlar tarafından kurulan en önemli şehir Miletios (Milet) idi. Miletliler ticaret yapmak amacıyla kendi sınırları dışında olan Karadeniz kıyılarında koloniler (yerleşim yeri) kurmuşlardı. Sinope, Amisos (Samsun), Karesus (Giresun), Cotyora (Ordu) bunlardan bazılarıdır. İklimin yaz aylarında Karadeniz kıyılarında yaşamı çok zorlaştırması (aşırı nem-sıtma) onları yayla özelliği gösteren daha yüksek iç kısımlarda yazlık yerleşim merkezleri kurmaya itmiştir. Bugünkü Mesudiye ilçesi sınırları içinde de bu merkezlerden kurulmuştu. M.Ö. 550 yılında ise bugünkü Mesudiye ve Melet Irmağına adını veren MİLETİOS KASABASI kurulmuştur. (Yasduradibi-Yeşilçit Köyü\'nde olduğu sanılmaktadır.)

Bugüne kadar sırasıyla Miletios, Kal\'a-i Milas, Nahiye-i Milas, Milas, Hamidiye, ve Mesudiye adları ile değişik idari sistemler içinde yer alan Mesudiye\'nin, Milas adını aldığı kuruluş dönemlerindeki merkezinin neresi olduğu kesin olarak anlaşılamasa da, (çünkü Mesudiye bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yere taşınmadan önce bir kaç kez yer değiştirmiştir.) Tahrir defterlerine göre bugünkü ilçe merkezinin kuzey-batısıdır."Burada Mirahur, Kaleköyü, Beysekisi, Parçı, Çerçi, Beri köyleri topluluğu vardır.KAL\'A-İ MİLAS+Beğ-seküsi köyüne komşu olan bugünkü Sarayderesi ve Mirahor mahalleleri ile birlikte Kale köyü olmalıdır."

Bu yöre, Milas\'ın eski merkezi olabilir, ancak tek merkez olduğu sanılmamalıdır. Çünkü çevresindeki köylere göre nüfusları çok daha kalabalık gözüken birebir, Kal\'a-i Yasduradibi , Kotanı, Yavşan, Herise, Nefs-i Gebeme, Toptepe, Yavadı, Başağrı, Çavdar, Lavus gibi köylerin bir zamanlar ikinci derece merkez görevi yerine getirmiş olabilecekleri ileri sürülebilir. Zaten bu köylerin çoğu 19. yüzyıl boyunca birer bucak merkezi durumuna gelmişleridir.

Yıldırım Beyazıt döneminde kısa süre Osmanlı egemenliğine giren Mesudiye, Ankara savaşından sonra (1402) tekrar elden çıkmış, ancak Fatih Sultan Mehmet\'in, 1461 yılındaki Trabzon Rum Devleti seferinden sonra kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir.

"Bugünkü Mesudiye ilçesinin bulunduğu yer 1862\'lerde Pazaryeri idi.Önce buraya birkaç han, cami, dükkan, hamam ve geçici hükümet binası yaptırılmış. 1878 veya 1891\'de burası İskefsir (Reşadiye) ve Milas\'tan meydana gelen Hamidiye kasabasının merkezi olmuştur. 2. Meşrutiyetin ilanı ile (1908) Hamidiye adı Mesudiye olarak değiştirilmiştir.
 

ÜYE GİRİŞİ
KÖŞE YAZARLARI
Derneklerin Dikkat Edeceği Hususlar
SİZDEN GELENLER
Şiirler
Fıkralar
Resimler
Hikayeler
E-Dadı
E-BÜLTEN

E-Bültenimize mail adresinizi ekleyerek gündemi takip edebilirsiniz.
E-Mail
Ekle
Çıkar
 

Yavşan Köyü Yönetim KuruluBasında Yavşan Köyü Resim galerisi İletişim Damla Bilişim